Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download artikel: "Historisk-topografisk Beskr. af ELLING SOGN i Horns H., Hjørring A." Af A. P. Gaardboe, 1878-79

Andreas Peter Madsen Gaardboe (1825-1895) kom til verden i Nørre Gårdbo, Rubjerg sogn, Hjørring amt som søn af en jordbruger og kom i dåben til at hedde Andreas Peter Madsen. Han fik ikke nogen egentlig uddannelse, men ved selvstudier og gode evner tilegnede han sig en stor viden om lokalhistoriske forhold. Han var kendt som en aktiv foreningsmand, der i mange år var sognerådsformand og senere sognefoged.

I "Samlinger til jydsk Historie og Topografi" fik han offentliggjort en del artikler, herunder i 1878-79: "Historisk-topografisk Beskrivelse af Elling Sogn i Horns Herred, Hjørring Amt".

Jeg har scannet årbogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link. Artiklen fremgår af siderne 224-252. 

Årbogens redaktør Daniel Høffding Wulff (1829-1900) har på siderne 357-359 tilføjet en uddybning vedr. Lerbæk Hovedgård.