Hans Andersen Knudsen (1882-1946) kom til verden på "Højløkkegaard" i Høje Taastrup som søn af proprietæren. Han blev cand. mag. i historie og var i hele sit arbejdsliv tilknyttet Rigsarkivet. I en periode var han landsarkivar i Odense og senere for Sjælland.

I 1921 fik han udgivet: "Fra Holbergtidens Horsens. En kulturhistorisk Skildring". Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.