Tage Heft (1899-1944) kom til verden i Silkeborg som søn af en læge og kom i dåben til at hedde Tage Hansen. Han gik i sin faders fodspor og studerede medicin, men afbrød efter 3 år og blev bankassistent, bilsælger og sproglærer, og som 25-årig begyndte han som journalist. Han fik udgivet en  hel del bøger.

I 1941 skrev han på opfordring: "Klitfolk : Langs Vestkysten fra Skagen til Sønderho", der indledes med:

Imange Aar er der ikke udgivet mere omfattende Skildringer fra den jyske Vestkyst, den mest særprægede Del af vort Land med de mest særprægede Mennesker og den mest storslaaede Natur. Vi har ønsket at raade Bod paa denne Mangel og har bedt Tage Heft om at skrive den moderne Bog om Vestkysten. Gennem en Aarrække er denne kendte Journalist systematisk gaaet paa Opdagelsesrejse med Kameraet i sit eget Land, og Gang paa Gang er han vendt tilbage til Jyllands Vestkyst; der fandt han de stærkeste Linjer, de stærkeste Storme og de interessanteste Skæbner. Ingen har talt med flere forskellige Mennesker i Vestjylland og har bedre forstaaet at faa dem til at lukke sig op. Tage Heft tager Læseren med paa en Rejse fra Fyrskibet norden for Grenen sydover gennem Klitter, Hede og Enge med smaa Afstikkere ind i Landet lige til Esbjerg og Fanø. Og han fører Læserne ind i Huse og Hytter, hvor man møder nogle af Danmarks stolteste og stærkeste Sønner og Døtre. Forfatteren holder sig beskedent i Baggrunden, han nøjes med at lade Personerne tale — og saa selvfølgelig de Hundrede Billeder, som paa faa Undtagelser nær alle er hans egne Optagelser. Det er Vestkysten selv, der faar Mæle.

                                     

                                                                                                                        FORLAGET

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.