Poul Bjerge (1853-1931) var født i Ølgod Bjerge som søn af en gårdejer og kom i dåben til at hedde Poul Pedersen. Allerede efter konfirmationen kom han på Vestkær højskole og senere på andre højskoler. Han arbejdede nogle år som engmester og mejerist men stræbte efter at blive højskolelærer. Snart blev han lærer på Askov, hvor han var tilknyttet indtil sin død. Han er kendt for et personalhistorisk forfatterskab og ydede sammen med Thyge K. Söegaard en pionerindsats ved at samle og udgive "Danske Vider og Vedtægter". 

Morten Thyge Jespersen Söegaard (1851-1911) kom til verden i Træden lidt øst for Brædstrup som søn af en gårdmand og sognefoged og kom i dåben til at hedde Morten Thyge Jespersen. Han gik militærvejen og sluttede karrieren som oberstløjtnant. Han har bidraget lokalhistorisk artikler til historiske årbøger. 

Poul Bjerge og Thyge J. Söegaard satte sig for at finde og transskribere bevarede dokumenter vedrørende vider, skråer, grandebreve og byvedtægter, der kendes allerede fra middelalderen og blev brugt indtil 1800-tallet.

Ifølge Wikipedia:

Anpart i landsbyens rettigheder og pligter tilkom gårdmændene eller granderne, uanset om de var ejere eller fæstere. De kunne træffe lovlige beslutninger, når de var forsamlede til grande- eller bystævne under oldermandens ledelse.

Uden for fællesskabet, men underkastet dets beslutninger, stod de jordløse landsbyboere: husmænd, inderster, tjenestefolk, aftægtsfolk, fattige, børn og unge samt alle kvinder med undtagelse af enker, der havde overtaget fæstet på gården efter manden.

Ordningen med vider og vedtægter og bystævne indebar, at landsbyernes beboere skulle løse indre tvister uden indblanding fra domstole eller andre myndigheder. Gårdmændene forsamlede til bystævne kunne virke som domstol og idømme straffe, oftest som bøder i form af øl.

De to forfattere aftalte en arbejdsdeling, så Poul Bjerge tog sig af Øerne og Thyge J. Söegaard af Jylland.

I 1904-06 udkom Øerne 

I 1908-10 udkom Jylland

I 1913-20 (efter Thyge J. Söegaards død) udkom et blandet bind med Sønderjylland og suppleringer til Øerne og Jylland. Det afsluttes med fyldige registre, bl.a. en liste over de byer, der er omtalt med egne vider og vedtægter med henvisning til bind og sidenr.:

Alum (Avlum), III 325—34.
Årestrup, III 278—96.
Århus, II 266—88.
Abel, III 26-27.
Agerskov, III 9—21.
Allerup, III 6-7.
Almind, II 465-72.
Andkjær, II 444 — 55.
Arnum, III 29-30.
Asferg, II 210—35.
Avernakø, I 425—36.
Beldringe, I 321—23.
Bennebo, III 134—40.
Bjerne, III 483—93.
Bjerregrav, II 170 91.
Blenstrup, III 296-318.
Boes, II 388-89.
Bolmerod, I 350—68.
Bork, Nørre, II 546 -55.
Bork, Sdr II 538—46.
Borup, III 74-75.
Brabrand, II 289—98.
Branderup, III 7—9.
Brønderslev, V. II 26—35.
Bælum, II 106-23.
Børkop, II 455—59.
Daler, III 45-56.
Darum, III 569 — 74.
Dragør, I 85—91.
Drigstrup, III 178—202.
Dølby, III 318-25.
Egeskov, III 226—28.
Elstrup, III 589-91.
Eltang, II 464 - 65.
Emmerlev, III 56—66.
Errigsted, III 1—2.
Estvad, II 504—12.
Farum, III 98-102.
Firgårde, II 389-94.
Fly, II 152—69.
Fodby, I 184—93.
Fredericia, II 413—18.
Galten, II 299-301.
Gamborg, I 387—93.
Gaverslund, II 443—44.
Græsted, I 40—61.
Gyngstrup, I 394—95.
Helsingør, I 1—39.
Henne, II 573—78.
Hillested, III 449-55.
Holbæk. III 103-34.
Holme, II 302—17.
Hovslund, III 67—69.
Husby, II 52—56.
Hvam, II 503-4.
Hygum, II 498-502.
Hyrup, II 435-36.
Høgsbro, III 27—28.
Høgsted, II 14—26.
Jernløse, Sdr. I 118—25.
Jersdal, Neder, III 23—26.
Jetsmark, II 35—37.
Kippinge, I 255—73.
Kjærby, Asperup, I 376—87.
Kjærby, Over, Drigstrup, III 202—21.
Klemmensker, 1227—31, III 170-73.
Knudsker, I 213—15.
Kolding, II 418—31.
Kollerup, II 40-51.
Komdrup, II 84—106.
Kongsted, II 442—43.
Kragelund, III 334—40.
Kvarmløse, I 125—40.
Kværndrup, I 396—422.
Langå, III 228—38.
Langelund, III 22.
Lumby, I 323—50.
Lunde, III 222—26.
Lundsmark, III 28—29.
Lynge, I 164—72.
Løjtved, III 31—33.
Marstal, I 502—4.
Mastrup, III 539—54.
Mels, III 76-79.
Mjang, III 79-85.
Møborg, III 411—21.
Neksø, I 198—213.
Nibe, II 57—71.
Nissum, Sdr. III 555—60.
Nordby, Fanø, III 423—48.
Nordby, Samsø, I 140—63.
Nykjøbing, F. III 144—45.
Nykjøbing, J. II 38—40.
Nylarsker, I 215—27.
Næstved, Lille, I 193—97.
Ottersbøl, III 41—43.
Poulsker, I 235—38.
Radsted, I 239—49.
Randers, III 341—79, II 192—209.
Refsvindinge, I 480—502.
Rersnæs, III 455—59.
Ribe, II 556—66.
Ringkjøbing, II 473—92.
Rorslev, I 394—95.
Rostgårds skrå, I 61—84.
Rude, II 361—81.
Rugbjerg, III 69—74.
Rutsker, III 173-77.
Ry, I 110—17.
Rynkeby, I 437-57.
Ryslinge, I 462—79.
Rødding, III 575-84.
Rønne, I 198—212.
Rønninge, I 278—96.
Såby, I 91—110.
Saksild, II 335—61.
Sejerslev, III 494—98.
Serup, III 275-77.
Skjern, II 533—38.
Skjerrildgård, II 432—35.
Skjærup, II 460—64.
Skrydstrup, III 5—6.
Slangerup, III 89—98.
Snejbjerg, II 527—33.
Sneslev, I 172—83.
Stoense, III 238—63.
Svendborg, III 474—83.
Sæby, II 1—14.
Søgårde, II 512 - 20.
Sønderhoe, II 578—84.
Sønderkjær, III 563—65.
Søndersø, III 460 — 73.
Tevring, III 37—39.
Thoreby, I 249—55.
Torp, II 442-43.
Tostrup, I 321 — 23.
Tranders, Sdr. II 72—84.
Troelstrup, II 394—400.
Trustrup, II 52—56.
Tunø, II 317-35.
Tørring, II 492—497.
Ulkebøl, III 585-88.
Ulvborg, III 561-62.
Vantinge, I 422—24.
Varde, II 566—73.
Vedsted, V. III 448.
Vejlby, I 368—76.
Vejle, III 408-10, II 401-12.
Vejrup, I 274—78.
Vem, III 565-68.
Vestbirk, III 399-407.
Vester-Mariæ, III 146—70.
Viborg, II 124-52, III 522—38.
Vindelev, II 436-42.
Vinum, III 34-37.
Vistoft, II 236—65.
Voer, III 380—98.
Vokslev, III 499—521.
Vollum, N. III 39—40.
Vollum, Sdr. III 43—45.
Vordingborg, III 141—43.
Vrold, II 381-88.
Ørre, II 521—27.
Øsløs, III 264—75.
Østerlarsker, I 231.
Øster-Mariæ, I 232—35.
Østrup, I 297-320.

Jeg har scannet de 3 bind til søgbare PDF-filer, der kan downloades via disse links:

Bind I

Bind II

Bind III

August F. Schmidt fortsatte arbejdet med Danske Vider og Vedtægter og fik i 1932 og 1938 udgivet yderligere 2 bind. Der er ophavsret på disse, og de kan lånes på biblioteket via disse links:

Bind IV

Bind V