Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Danmark. En historisk-topographisk Beskrivelse. Anden Deel. Jylland" af L. Both, 1872

Ludvig Frederik Both (1823-1887) kom til verden i København som søn af en herretjener. Ham kom i handelslære, men hans gode evner for at opfatte topografiske forhold førte ham til en virksomhed som udgiver af kort og planer. Samtidig fik han udgivet en række turistbøger, og i 1871-72 udkom hans hovedværk: "Danmark. En historisk-topographisk Beskrivelse" i 2 bind. Værket blev kritiseret for fejlagtige historiske oplysninger bl.a. omkring  stednavnenes middelalderlige former, men anses alligevel som et værdifuldt bidrag til den topografiske forskning. Det indeholder mange oplysninger om folkeminder og helligkilder.

Arne Würtzen har lånt mig et eksemplar af bind 2 vedr. Jylland. Jeg har scannet det til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.