Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Provincial-Lexicon over Dannemark og Hertugdømmerne Schlesvig og Holsteen" af Hans Holk, 1778

Den fulde titel er: "Provincial-Lexicon over Dannemark og Hertugdømmerne Schlesvig og Holsteen, indeholdende geographisk og chorographisk Beskrivelse over Stifter, Amter, Herreder, Sogne, Stæder, Kiøbstæder og Landsbyer, Herregaarde, Slotte, Fæstninger, Sunde, Floder, Søer, Høie ec., med kort, dog fuldstændig Efterretning om deres geographiske, oeconomiske og politiske Forfatning, i Form af en Ordbog. Uddraget af de bedste Skrivter".

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.