Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download artikel: "Kirkebogen for NORBORG paa Als 1621-1776" af E. Høyer Møller, 1869-71

Erik Høyer Møller (1818-1904) kom til verden i Skive som søn af en kapellan. Som 18-årig blev han student og seks år senere cand. theol. Efter nogle år som personel kapellan hos sin fader i Grinderslev blev han i 1850 feltpræst i Slesvig. 1861-64 var han sognepræst i Nordborg på Als, og virkede også som feltpræst i 1864. Preusserne afskedigede ham, og der gik nogle år, inden han blev sognepræst på Fyn og senere provst. Under mærket "En gammel Feltpræst" fik han udgivet en række bøger, der bygger på hans oplevelser under krigene.

Afskriften af kirkebøgerne blev trykt i 2 årgange af "Danske Samlinger for Historie, Topografi, Personal- og Literaturhistorie". Jeg har scannet artiklen til 2 søgbare PDF-filer, der kan downloades via disse links:

1869-70

1870-71