Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Folkesagn og gamle Fortællinger fra KETTING SOGN" af J. Raben, 1946

Jens Peter Raben (1880-1960) kom til verden i Stenderup, Toftlund sogn i Sønderjylland som søn af en nylig afdød høker. Han blev udlært som boghandler i Haderslev og arbejdede senere i forlagsbranchen og på avis. Han interesserede sig meget for arkæologi og overdrog i 1921 en privat samling til Sønderborg amt. Samlingen fik lokale på Sønderborg Slot, hvor Raben blev museumsinspektør og samtidig fortsatte med arkæologiske udgravninger.

I 1908 var Raben medstifter af Historisk Samfund for Als og Sundeved, hvor han selv bidrog med lokalhistoriske værker til samfundets udgivelse: "Fra Als og Sundeved". I perioden 1926 til 1960 nåede han at beskrive samtlige sogne i amtet.

I 1946 udkom 23. hæfte: "Folkesagn og gamle Fortællinger fra Ketting Sogn". Det indledes med:

FORORD

Folkesagn og gamle Fortællinger er et Stykke af vor Hjemstavn, de gør den levende for os, de knytter os nærmere til den. Vi ser i vore Folkesagn ikke blot Fortællingen, men et Udtryk for vore Forfædres Tankegang. Vi træffer meget, som vi genkender i os selv. Vore Sagn er et Stykke af vort Folkeliv.

Det er af stor Værdi at faa disse Beretninger samlet, og det er paa højeste Tid. Om end Overtroen endnu er stærkt rodfæstet i vor hjemlige Befolkning, vil man ikke vedgaa, at man dog, mere eller mindre, tror paa sligt, man har i Dag andre Interesser og taler ikke mere om Varsler og Spøgelser.

De gamle Fortællinger glemmes og gaar tabt, hvis vi ikke sørge for at faa dem nedskrevet, medens en Del af de ældre Folk endnu husker dem.

„Enhver By har sine Trolde“, og Ketting Sogn har mange af dem, men hvad der her er optegnet, vil sikkert kun være et Brudstykke af de Sagn og Fortællinger, der kendes i Sognet. Jeg modtager gerne saadanne Beretninger og beder enhver om at være med til at bevare vor Hjemstavns Folkeminder.

      Sønderborg Slot, Sommeren 1946.

                                                                                                         ]. Raben.

Med tilladelse fra Historisk Samfund for Als og Sundeved samt Museet på Sønderborg Slot har jeg scannet hæftet til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.