Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Minder fra det gamle SØNDERBORG" af J. Raben, 1947

Jens Peter Raben (1880-1960) kom til verden i Stenderup, Toftlund sogn i Sønderjylland som søn af en nylig afdød høker. Han blev udlært som boghandler i Haderslev og arbejdede senere i forlagsbranchen og på avis. Han interesserede sig meget for arkæologi og overdrog i 1921 en privat samling til Sønderborg amt. Samlingen fik lokale på Sønderborg Slot, hvor Raben blev museumsinspektør og samtidig fortsatte med arkæologiske udgravninger.

I 1908 var Raben medstifter af Historisk Samfund for Als og Sundeved, hvor han selv bidrog med lokalhistoriske værker til samfundets udgivelse: "Fra Als og Sundeved". I perioden 1926 til 1960 nåede han at beskrive samtlige sogne i amtet.

I 1947 udkom 24. hæfte: "Minder fra det gamle Sønderborg". Indholdsfortegnelsen lyder:

Fyrstehuset Sønderborg-Beck-Glyksborg

Billedskærer Niels Tagsen

Maleren Christian August Lorentzen

Gamle Musikanter i Sønderborg

Gartnerslægten Vothmann i Sønderborg og Danmarks første Planteskole

Skarprettere i Sønderborg

Løve Apoteket i Sønderborg

Sønderborg Byvaaben

Et interessant Maleri paa Brahetrolleborg

Da Sønderborg blev beskudt i 1864

Korte Udpluk af Byens og Slottets Historie

Smaa historiske Beretninger fra Sønderborg

Med tilladelse fra Historisk Samfund for Als og Sundeved samt Museet på Sønderborg Slot har jeg scannet hæftet til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.