Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Træk af MARSTAL's Historie i Skildringer og Billeder" af C. T. Høy, 1913

Christian Theodor Høy blev født i 1862 i Dramstrup, Nørre Jernløse sogn ved Holbæk som søn af en skolelærer. Han ses som sognepræst i Marstal og senere i Svanninge på Sydfyn. I 1913 fik han udgivet "Træk af Marstals Historie i Skildringer og Billeder".

Bogen afsluttes med disse ord:

Idet jeg saa tager Afsked med dette Fritidsarbejde, der har faaet større Omfang end fra først af tænkt, er det med Ønsket om, at dette Stykke Lokalhistorie maa forøge Interessen for Fortidsminders Bevarelse og vække mere Kærlighed til den Plet Jord, hvor Fædre byggede og boede og i saa mange Maader lagde Grundvold for den Slægt, som nu lever.

Mig som „fremmed“ har denne Syslen med Marstal Sogns Fortid hjulpet til at fæste dybere Rod paa det Sted, hvor det er blevet mig forundt i en Aarrække at have mit Hjem og min Gerning. Dermed være dette Arbejde i Kærlighed og Taknemmelighed tilegnet

 Marstal Sogns Befolkning.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.