Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Det gamle Voldsted i GRØNHOLT VANG" af H. G. Olrik, 1930

Henrik Gerner Sneedorff Benedikt Olrik (1876-1949) kom til verden i Skælskør som søn af en premierløjnant. Efter juridisk embedseksamen og nogle år som byfogedfuldmægtig i Varde blev han ansat ved statsbanerne, hvor han avancerede til chef for reklameenheden. Ved siden at dette virke dyrkede han sin store interrese for personalhistorie og fik udgivet mange titler, bl.a. om H. C. Andersen.

I 1924 fik Olrik optaget sin kronik om Grønholt Vang i Nationaltidende. Kronikken udkom i 1930 som særtryk med omslagstegning af kunstmaleren Jakob Hansen (1871-1949). Jeg har scannet den lille bog til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.