Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "HELSINGØR" af Kr. Kongstad og H. G. Olrik, 1922

Johan Kristian Kongstad (1867-1829) var født i Helsingør som søn af en bryggerknægt og kom i dåben til at hedde Johan Kristian Rasmussen. Efter nogle år som malersvend kom han på malerskole. Senere var han tegnelærer ved Efterslægtselskabets skole. Han virkede som træbilledskærer og etablerede eget bogtrykkeri. I 1903–20 udsendte han over 40 bøger, tilrettelagte, udsmykkede og trykte af ham selv.

Henrik Gerner Sneedorff Benedikt Olrik (1876-1949) kom til verden i Skælskør som søn af en premierløjnant. Efter juridisk embedseksamen og nogle år som byfogedfuldmægtig i Varde blev han ansat ved statsbanerne, hvor han avancerede til chef for reklameenheden. Ved siden at dette virke dyrkede han sin store interrese for personalhistorie og fik udgivet mange titler, bl.a. om H. C. Andersen.

I 1922 udkom "Helsingør" med tegninger af Kongstad og tekster af Olrik. Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.