Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Langerne paa KRUMSTRUP" af Holger Hansen, 1905

Holger Hansen (1864-1938) blev født på Frederiksberg som søn af en fhv. købmand. Han fik en læreruddannelse og blev i 1893 ansat som assistent ved det nyoprettede Provinsarkiv for Fyn. Senere blev han landsarkivar for Sjælland og kendt for sin store viden inden for 1700-tallets historie.

I 1905 fik han optaget en artikel: "Langerne paa Krumstrup" i "Husmandens Almanak".

Et særtryk af artiklen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har scannet den lille bog til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.