Claus Rønlev

Slægtsforskning

Lån på bibliotek: "VEJLY BY's Historie" af C. V. Petersen, 1927

 
Indhold: Evald Tang Kristensen: Vejle i ældgamle Dage ; Borgmestre fra 1423 til 1682 ; Raadmænd 1468-1680 ; Sct. Nicolaj Kirke ; Byens hellige Kilder. C.V. Petersen: Vejle i det 14.-16. Aarhundrede ; Vejle i det 17. - 18. Aarhundrede ; Borgerliv i det 17. Aarhundrede ; Fjendtlige Indfald og Byens tilbagegang i det 17. Aarhundrede ; Blade af byens Historie i det 18. Aarhundrede ; Vejle By og dens Borgere 1800-1870 ; Vejle by og dens Borgere 1870-1926. Niels Nielsen: Clemen Sørensen ; Løget Mark. M. Basse: Kirkegaarde i Vejle. J. Alsted: Vejle Latinskole ; Vejle Mølle. Axel Thiesen: Vejle Hospital.
 
Bogen kan lånes på biblioteket via dette link.