Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download artikel: "Fra EGTVED SOGN". Samlet ved Søren P. Sørensen, Egtved, 1917-27

Søren Peter Sørensen (1880-1949) kom til verden i Ovstrup i Egtved sogn som søn af en gårdmand. Han blev selv ejer af "Brambjerggaard" i Egtved og fik i årene 1917-1927 optaget 3 artikler om Egtved i "Vejle Amts Aarbøger".

Historisk Samfund for Sydøstjylland har ladet årbøgerne scanne og givet mig tilladelse til at efterbehandle dem til søgbare PDF-filer. Du kan downloade artiklerne via disse links:

1917: "Lidt mere fra Egtved Sogn".

1919: "Fra min Barndoms By (Oustrup, Egtved Sogn). De gamles Erindringer og Oplevelser".

1927: "Fra min Barndomsby. II".