,

Godsejer, kammerherre og hofjægermester Torben Oluf Christian Preben Baron Bille Brahe

Denne persons oplysninger er private.