Den fulde titel er: "Knytlinge Saga : Knud den Store, Knud den Hellige, deres mænd, deres slægt"  oversat af Jens Peter Ægidius ; med indledning og noter ved Hans Bekker-Nielsen og Ole Widding.

Bogen kan lånes på biblioteket via dette link.