Nordiske Oldskrift-Selskab udgav i perioden 1826-1837 "Oldnordiske Sagaer" i 12 bind, hvoraf flere er oversat af Carl Christian Rafn (1795-1864).

Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne samrlige 12 bind, der kan downloades som søgbare PDF-filer via disse links:

Første Bind. Kong Olaf Tryggvesøns Saga. Første Deel.

Andet Bind.  Kong Olaf Tryggvesøns Saga. Anden Deel, indtil Slutningen af Svolder Slaget.

Tredie Bind. Kong Olaf Tryggvesøns Sagas Slutning og tilhørende Fortællinger. 

Fjerde Bind. Kong Olaf den Helliges Saga. Første Deel.

Femte Bind. Kong Olaf den Helliges Saga. Anden Deel med tilhørende Fortællinger. 

Sjette Bind.  Magnus den Godes, Harald Haardraades og hans Sønners Sagaer.

Syvende Bind. Norges Konge-Sagaer fra Magnus Barfod til Magnus Erlingsøn.

Ottende Bind.  Kong Sverres Saga.

Niende Bind.  Hakon Sverresøns, Guttorm Sigurdsøns og Inge Baardsøns Sagaer, samt Hakon Hakonsøns Saga indtil Hertug Skules Fald.

Tiende Bind    Slutning af Hakon Hakonsons og Brudstykke af Magnus Lagabæters Saga. Fortællinger om Halfdan Svarte, Harald Haarfager, Hauk Haabrog og Olaf Geirstadealf, Olaf Tryggvesons Saga af Odd Munk, kort Omrids af Norges Konge-Sagaer, og Norges Kongerække paa Vers.

Ellefte Bind. Jomsvikinga Saga og Knytlinga Saga tilligemed Sagabrudstykker og Fortællinger vedkommende Danmark.

Tolfte Bind.   Udsigt over Tidsregningen og geographisk Register.