Georg og Edv. Brandes Brevveksling med nordiske Forfattere og Videnskabsmænd blev udgivet af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Arbejdet med at transskribere og redigere brevteksterne blev overdraget til Moren Borup, Francis Bull, John Landquist. Bogværket indledes med (i uddrag): 

FORORD

Nærværende Brevudgave vil omfatte syv Bind: 1.—3. Bind indeholdende Brødrene Brandes’ litterære Brevvekslinger med danske og islandske Korrespondenter, 4.—5. Bind Brevvekslinger med norske, og 6.—7. Bind med svenske og finske Korrespondenter. Ved Udvalget af Korrespondancer har Synspunktet været at begrænse disse til Brevvekslinger, der havde deres Tyngdepunkt i sidste Fjerdedel af 19. Aarh.; for Danmarks og Norges Vedkommende, hvor det bevarede her henhørende Brevstof er saa overordentlig omfattende, har man helt udelukket Breve fra det yngre Slægtled (Gjellerup, Henrik Pontoppidan, Gunnar Heiberg, Amalie Skram etc.), medens man for Islands, Sveriges og Finlands Vedkommende ikke har ment at burde trække Skellet saa skarpt. Hvert Bind indledes med en Redegørelse for de Brevvekslinger, vedkommende Bind omfatter, og afsluttes med oplysende Noter. Kommentaren til de enkelte Bind meddeler kun undtagelsesvis biografiske Oplysninger, idet disse vil blive givet i Personregistre sidst i hver af Udgavens tre Afdelinger: den dansk-islandske, den norske, og den svensk-finske.

Med tilladelse fra Det Danske Sprog- og Litteraturselskab har jeg scannet de 8 bind til søgbare PDF-filer, der kan downloades via disse links:

Bind I med indhold:

Hans Brøchner og Georg Brandes
Oskar Siesbye til Georg Brandes
Georg Brandes til Gabriel Sibbern
Chr. Richardt og Georg Brandes
Carl Julius Salomonsen og Georg Brandes
Harald Høffding og Georg Brandes
Troels-Lund og Georg Brandes

Bind II med indhold:

Georg Brandes og Edvard Brandes
Holger Drachmann og Edvard Brandes
J. P. Jacobsen og Edvard Brandes
Julius Lange og Edbard Brandes
Karl Verner og Edvard Brandes
Viggo Fausbøll til Edvard Brandes

Bind III med indhold:

Holger Drachmann til Georg Brandes
J. P.Jacobsen og Georg Brandes
Sophus Schandorph og Georg Brandes
V. Pingel og Georg Brandes
H. V. Kaalund og Georg Brandes
Hannes Hafstein til Georg Brandes
Matthias Jochumsson og Georg Brandes
Gabriel Sibbern til Georg Brandes

Bind IV med indhold: 

Bjørnstjerne Bjørnson og Georg Brandes
Henrik Ibsen til Georg Brandes
Alexander L. Kielland og Georg Brandes
Kristian og Sanna Elster og Georg Brandes
Arne Garborg og Georg Brandes
Jonas Lie og Georg Brandes 

Bind V med indhold:

Bjørnstjerne Bjørnson og Edvard Brandes
Henrik Ibsen til Edvard Brandes
Alexander L. Kielland og Edvard Brandes
Jonas Lie og Edvard Brandes
Alexander L. Kielland til Georg Brandes

Bind VI med indhold: 

August Strindberg og Edvard Brandes
Anne Charlotte Leffler og Georg Brandes
Gustaf af Geijerstam og Georg Brandes
Victoria Benedictsson og Georg Brandes
Victoria Benedictsson til Edvard Brandes
August Strindberg og Georg Brandes

Bind VII med indhold: 

 

Oscar Levertin til Georg Brandes
Oscar Levertin til Edvard Brandes
Verner von Heidenstam og Georg Brandes
Edvard Brandes til Verner von Heidenstam
Selma Lagerlöf til Georg Brandes
Gustaf Fröding og Georg Brandes
Ellen Key og Georg Brandes
Per Hallström og Georg Brandes
Hjalmar Söderberg og Georg Brandes
Werner Söderhjelm og Georg Brandes
Juhani Aho og Georg Brandes
Karl A. Tavaststjerna og Georg Brandes
Leo Mechelin og Georg Brandes

Bind VIII med indhold:

Personregister
Titelregister over Værker og Afhandlinger
Tidstavle