Den fulte titel er: "En brevveksling fra krigen 1864 mellem gårdmand Niels Bertel Thomsen og hustru Ane Raskesen af Hessel, Hodde" ved B. Allerslev Jensen.

Artiklen er i 1964 optaget i "Fra Ribe Amt". Det Kongelige Bibliotek har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.