Niels Friis (1904-1973) kom til verden i København som søn af senere præsident for Vestre Landsret Bendt Simonsen Friis og Augusta Sophie Lehmann. Efter studentereksamen studerende han jura, senere musik og tog i 1932 organisteksamen.

Allerede i studietiden blev han ansat ved Berlingske Tidende, som blev han arbejdsplads resten af livet. Udover sit journalistiske virke fik han også tid til et stort forfatterskab, der omfattede titler inden for musik- og personalhistorie.

Han er kendt for sit omhyggelige arbejde med årlige dødsfaldslister for perioden 1944-1972. Listen for 1972 udkom først efter hans død og blev udarbejdet af hans datter Benedikte Friis. Dødsfaldslisterne blev udgivet sammen med Personalhistorisk Tidsskrift som selvstændige tillæg. Det skal nævnes, at det kun er en mindre del af årets dødsfald, der er medtaget i listen. Han forklarer selv i den første liste: 

Fortegnelsens Kilder er i alt væsentligt følgende: Hovedstadsbladenes Dødsannoncer og de i disse Blades Tekst offentliggjorte, i Henseende til Angivelse af Dødsdagen, desværre ofte upræcise, Meddelelser om Dødsfald, endvidere Skifteretslisteme for Storkøbenhavns Kommuner, en Række store Provinsblades Lister over Dødsfald udenfor København, Ritzaus Bureaus Udsendelser til Dagbladene samt Hof- og Statskalenderens Dødsfaldsliste.

Det Kongelige Bibliotek og Slægtsforskernes Bibliotek har scannet tidsskrifterne med de årlige tillæg. Listerne er efterbehandlet til separate søgbare PDF-filer, der kan downloades fra Slægtsforskernes Bibliotek via dette link.