Professor Verner Dahlerup (1859-1938) og professor Johannes Steenstrup (1844-1935) modtog i 1901 en opfordring fra justitsministeren om at være behjælpelig ved tilvejebringelsen af en navneliste. Rigsdagen arbejdede på en ny navnelov og ønskede at præsentere borgerne for en liste med mulige nye slægtsnavne.

I 1902 kunne de to professorer så udgive en bog med omtrent 16.000 navne. Blandt de mange navne er også mit eget, som mine oldeforældre i 1914 søgte om. Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.