Den fulde titel er: "Jens Bircherods »Synopsis«. Et Bidrag til den teologiske Litterærhistorie og den højere Undervisnings Historie".

Artiklen er i 1957-59 optaget i Kirkehistoriske Samlinger. Med tilladelse fra Selskabet for Danmarks Kirkehistorie har jeg scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.