Jacob Estrup (1870-1941) var født på Skaføgaard ved Randers som søn af den senere konseilspræsident Jacob Brønnum Scavenius Estrup. Som 18-årig blev han student fra Borgerdydskolen, og 7 år senere bestod han teologisk embedseksamen. I nogle år var han medhjælper/assistent i Rigsarkivet. Fra 1902 blev han ejer af Lille Mølle ved Randers og fra 1907 ejer af Skaføgaard. Han var meget (lokal-)historisk interesseret og fik optaget flere artikler i "Fra Randers Amt".

I 1904 fik han Danske Magazin optaget sin artikel: "Kong Christian VI's egenhændige Breve til Greve Frederik Danneskjold-Samsøe 1734-45". Jeg har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.