Hans Ludvig Schielderup Parelius Koch (1837-1917) var dansk præst og kirkehistoriker.

I 1893-97 fik han i Danske Magazin optaget sin artikel: "Breve fra Slutningen af det 18. Aarhundrede", Brevene vedrører:

Fra Christian VII. — Frk. Trolle. — Prinsesse Louise af Hessen. — Reverdil. — Gregers Juel. — F. C. Kaas. — H. C. Schimmelmann. — J. H. E. Bernstorff. — Grev Osten. — Schack Rathlou. — M. E. Fircks. — St. Germain. — Rantzau Ascheberg. — Struensee. — Arveprins Fredrik. — Prins Carl af Hessen. — Guldberg. — Af Schack Rathlous korrespondance om det asiatiske kompagni. — Af sammes korrespondance med prins Friderich Christian af Augustenborg.

Jeg har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downlodes via dette link