Museumsinspektør Peder Dam har for Kildeskriftselskabet udgivet denne titel, der på Kildeskriftselskabets hjemmeside omtales:

I 1680’erne blev Danmarks samlede landbrugsareal opmålt, registreret og vurderet som del i udarbejdelsen af Christian 5.s matrikel, der skulle danne grundlag for en hård, men retfærdig beskatning. De minutiøse oplysninger om mere end 12.000 landsbyer, hovedgårde og enkeltgårde er en unik kilde til bebyggelsesstrukturen, landbosamfundene og landskabshistorien generelt i tiden fra før udskiftningen og landboreformer omkring år 1800. Derfor er matriklen af central betydning for alle, der arbejder med tidlig moderne tid. I denne kildeudgave er en række af matriklens centrale oplysninger gengivet overskueligt i tabelform. Det gælder bl.a. bebyggelsernes oplysninger om:

‒ Antallet af gårde

‒ Antallet af huse

‒ Det dyrkede areal (i absolutte tal og som andel af det samlede areal)

‒ Den samlede vurdering i tønder hartkorn (i absolutte tal og sat i forholdt til det samlede areal)

‒ Dyrkningssystemerne i landsbyerne

I den omfattende indledning gennemgås baggrunden for matriklen, og tallene fra tabellerne præsenteres og kortlægges. Hermed er der gode muligheder for at sætte den enkelte bebyggelse, man arbejder med, ind i en bredere kontekst.

En søgbar PDF-fil kan downloades fra Kildeskriftselskabets hjemmeside via dette link.