Christian Molbech (1783-1857) var en dansk historiker, litteraturhistoriker, digter, sprogforsker, bibliotekar, redaktør og stifter af Historisk Tidsskrift, stifter af Historiske forening, historisk og politisk journalist og udgiver af historiske kilder.

I "Nyt historisk Tidsskrift" fik han optaget sine artikler om Kong Christian V's dagbøger med den fulde titel: "Kong Christian den Femtes egenhændige Dagbøger for Aarene 1689, 1690, 1691 og 1696 udgivne efter Originalerne, med en Indledning, og et Tillæg af utrykte Bidrag til denne Konges Historie, m. m." 

Artiklerne udkom i 1848 som et særtryk, som Det Kongelige Bibliotek har scannet. Jeg har efterbehandlet denne scanning med Transkribus til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.