August Adolph Friedrich Hennings (1746-1826) kom til verden i Pinneberg ved Hamborg som søn af en amtsforvalter. Efter undervisning i hjemmet og på gymnasier i Hannover og Altona blev han indskrevet ved universitetet i Göttingen, hvor han erhvevede den juridiske doktorgrad i en meget ung alder. Som 25-årig ansattes han i dansk tjeneste og gjorde karriere som embedsmand. Fra 1787 var han amtmand i Plön og Ahrensbäck. Ved siden af denne embedskarriere udfoldede han et meget stort og anerkendt forfatterskab. 

Louis Theodor Alfred Bobé (1867-1951) var født i København som søn af en bogbindermester. Han blev student som 19-årig og påbegyndte sprog- og litteraturstudier på Københavns Universitet, men fik ikke eksamen. I stedet drev han historiske studier i Rigsarkivet, og allerede i 1889 fik han optaget sin første artikel i Personalhistorisk Tidsskrift. Fra 1898-1905 var han assistent i Rigsarkivet, derefter sekretær i Dansk Forfatterforening og efterfølgende lærer ved officersskolen. I 31 år var han formand for Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie. Han forsvarede en doktordisputats i 1910 og var fra 1921 og til sin død kongelig ordenshistoriograf. Hans forfatterskab omfatter en usædvanligt stort antalt bøger og artikler af historisk og personalhistorisk art.

Bobés bearbejdelse af Hennings' dagbog blev i 1934 optaget i "Danske Magazin". Jeg har scannet et særtryk til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.