Peder Olsen Walløe (1716-1793) menes født i København som søn af en skipper. Han blev uddannet som bødker og arbejdede nogle år i Grønland. Senere foretog han en ekspedition for at finde Østerbygd på Grønlands østkyst, men han måtte rejse hjem med negtivt resultat. Han flyttede til Bornholm, hvor han blev skibsfører og senere købmand.

Louis Theodor Alfred Bobé (1867-1951) var født i København som søn af en bogbindermester. Han blev student som 19-årig og påbegyndte sprog- og litteraturstudier på Københavns Universitet, men fik ikke eksamen. I stedet drev han historiske studier i Rigsarkivet, og allerede i 1889 fik han optaget sin første artikel i Personalhistorisk Tidsskrift. Fra 1898-1905 var han assistent i Rigsarkivet, derefter sekretær i Dansk Forfatterforening og efterfølgende lærer ved officersskolen. I 31 år var han formand for Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie. Han forsvarede en doktordisputats i 1910 og var fra 1921 og til sin død kongelig ordenshistoriograf. Hans forfatterskab omfatter en usædvanligt stort antalt bøger og artikler af historisk og personalhistorisk art.

Bobé berejste 1912-15 Grønland og indsamlede materiale til flere titler om Grønlands historie. I 1927 fik han i Det Grønlandske Selskabs Skrifter optaget sine udtog af Peder Olsen Walløes dagbøger. Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.