Niels Rasch Egede (1710-1782) kom til verden i Norge som søn af den senere "Grønlands apostel" Hans Egede. Som 11-årig kom han med forældrene til Grønland, hvor han lærte sproget og blev meget afholdt af befolkningen. 21 år gammel drev han handelsvirksomhed på Grønland og grundlagde kolonierne Egedesminde og Holsteinborg. Senere tog han initiativ til etablering af hvalfangst i Diskobugten. 

Louis Theodor Alfred Bobé (1867-1951) var født i København som søn af en bogbindermester. Han blev student som 19-årig og påbegyndte sprog- og litteraturstudier på Københavns Universitet, men fik ikke eksamen. I stedet drev han historiske studier i Rigsarkivet, og allerede i 1889 fik han optaget sin første artikel i Personalhistorisk Tidsskrift. Fra 1898-1905 var han assistent i Rigsarkivet, derefter sekretær i Dansk Forfatterforening og efterfølgende lærer ved officersskolen. I 31 år var han formand for Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie. Han forsvarede en doktordisputats i 1910 og var fra 1921 og til sin død kongelig ordenshistoriograf. Hans forfatterskab omfatter en usædvanligt stort antalt bøger og artikler af historisk og personalhistorisk art.

Bobé berejste 1912-15 Grønland og indsamlede materiale til flere titler om Grønlands historie. I 1942 fik han i Det Grønlandske Selskabs Aarsskrift optaget en artikel: "Niels Egedes Dagbog 1759-61". Jeg har scannet et særtryk af artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.