Charlotte Dorothea Biehl (1731-1788) var født i København som datter af en sekretær ved Kunstakademiet på Charlottenborg. Hun havde tidligt en stor læselyst. Som ung fik hun interesse for skuespil og lærte sig fransk. Velmenende folk støttede hende i hendes udvikling, og hun indledte en karriere som oversætter og forfatter af skuespil. Hun er omtalt som den uden sammenligning mest fremtrædende forfatterindeskikkelse i Danmark i det 18. århundrede.

Louis Theodor Alfred Bobé (1867-1951) var født i København som søn af en bogbindermester. Han blev student som 19-årig og påbegyndte sprog- og litteraturstudier på Københavns Universitet, men fik ikke eksamen. I stedet drev han historiske studier i Rigsarkivet, og allerede i 1889 fik han optaget sin første artikel i Personalhistorisk Tidsskrift. Fra 1898-1905 var han assistent i Rigsarkivet, derefter sekretær i Dansk Forfatterforening og efterfølgende lærer ved officersskolen. I 31 år var han formand for Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie. Han forsvarede en doktordisputats i 1910 og var fra 1921 og til sin død kongelig ordenshistoriograf. Hans forfatterskab omfatter en usædvanligt stort antalt bøger og artikler af historisk og personalhistorisk art.

I 1919 udkom Louis Bobés: "Interiører fra Kong Christian den Syvendes Hof - Efter Charlotte Dorothea Biehls Breve". Bobé indleder med en beskrivelse af Charlotte Dorothea Biehl. Brevafskrifterne suppleres med Bobés udførlige anmærkninger og et navneregister.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.