Jacob Henrik Bang (1809-1899) kom til verden i præstegården i Balslev på Vestfyn som søn af sognepræsten. I 1845 ses han som overlærer ved Sorø Akademi.

Artiklen er i 1876-77 optaget i "Danske Samlinger for Historie, Topografi, Personal- og Literaturhistorie". Jeg har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.