Wilhelm Ferdinand Bendz (1804-1832) kom til verden i Odense som søn af en landsdommer og auktionsdirektør. Han havde lyst til tegning og blev sendt til København, hvor han i C. W. Eskersbergs malerstudie udviklede sit talent. Senere kom han på Kunstakademiet og blev en anerkendt portrætmaler.

Michael Kiaer Raffenberg (1802-1881) var født på Sejrø som søn af sognepræsten. Efter studentereksamen fra Herlufsholm og juridisk embedseksamen gjorde han karriere inden for toldvæsenet. Han interesserede sig meget for malerkunst og havde omgang med mange af tidens store kunstnere. 

Artiklen er i 1871-72 optaget i "Danske Samlinger for Historie, Topografi, Personal- og Literaturhistorie". Jeg har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.