Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download artikel: "Breve til Oplysn. af Corfitz Ulfeldts og hans Families Hist. i 1662 og 1663" ved J. A. Fridericia, 1870-71

Julius Albert Fridericia (1849-1912) var født i København som søn af en silke- og klædehandler. Som 17-årig blev han student, og 6 år senere tog han magisterkonferens i historie med speciale i 1600-tallets danske historie. Han er kendt for et omfattende og anerkendt historisk forfatterskab.

Den fulde titel er: "Nogle Breve til Oplysning af Corfitz Ulfeldts og hans Families Historie i Aarene 1662 og 1663".

Artiklen er i 1870-71 optaget i "Danske Samlinger for Historie, Topografi, Personal- og Literaturhistorie". Jeg har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.