Lauritz Engelstoft (1774-1851) var født i præstegården i Gislum som søn af sognepræsten og bestod som 22-årig teologisk embedseksamen. Han valgte den videnskabelige vej og allerede som 23-årig disputerede han for den filosofiske doktorgrad. Han fik udgivet en stort antal bøger og modtog mange æresbevisninger.

Anton Ludvig William Petersen (1829-1870) var fuldmægtig i Finansministeriet.

Artiklen er i 1867-68 optaget i "Danske Samlinger for Historie, Topografi, Personal- og Literaturhistorie". Jeg har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.