Johan Henrik Lidén (1741-1793) var svensk litteraturprofessor og bogsamler.

Peter Willemoes Becker (1808-1877) kom til verden i København som søn af en kancelliråd. Han blev student som 17-årig og cand.theol. som 22-årig. Efter studierejser til udlandet blev han sognepræst i flere forskellige embeder, og fra 1850 var han provst for Hammer og Tybjerg herreder. Sideløbende dyrkede han sin historiske interesse og blev dr.phil. i 1854. Han er forfatter til en del historiske bøger og artikler.

Artiklen er i 1866-67 optaget i "Danske Samlinger for Historie, Topografi, Personal- og Literaturhistorie". Jeg har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.