Carl Christian Frederik Calundan (1823-1901) kom til verden i Skanderborg som søn af en prokurator. I kirkebogen ved hans død er han nævnt som pens. arkivsekretær og justitsråd.

Artiklen er i 1866-67 optaget i "Danske Samlinger for Historie, Topografi, Personal- og Literaturhistorie". Jeg har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.