Peder Larsen Dyrskjøt (1630-1707) var født på Aagaard i Ørum sogn som søn af en ridefoged. Han bestred forskellige skriverstillinger og dyrkede samtidig sin historiske interesse.

Jens Bircherod (1658-1708) kom til verden i Odense som søn af en professor ved byens gymnasium. Han blev student som 16-årig og valgte at studere teologi. Som 24-årig blev han viceprovst og senere provst på Regensen, og fra 1693 og til sin død var han biskop over Aalborg Stift. Allerede i ungdomsårene syslede han med sin fødebys historie, og han fortsatte med sine historiske og flere andre studier, der førte til mange videnskabelige udgivelser. Men mest kendt er han for sine 51 dagbøger - en fra hvert af sine leveår (bortset fra 4 bortkomne 1688-91). I disse dagbøger har han beskrevet mange små og store hændelser bl.a. fra fødebyen Odense. Dagbøgerne er dermed en værdifuld dokumentation om samtidens personer og tildragelser.

Niels Hancke (1837-1895) var født på Rottrup ved Dronninglund som søn af en proprietær. Han studerede jura, men interesserede sig mere for hjemegnens historie. Han ses som skoleinspektør, farmer i USA, journalist og assistent ved Københavns Raadstuearkiv. 

Artiklen er i 1870-71 optaget i "Samlinger til jydsk Historie og Topografi". Jeg har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.