Vilhelm Richter (1840-1911) blev født i København som søn af en tømmermand. Han blev cand.jur. som 25-årig, blev senere overretssagfører og var med til at stifte Dansk Genealogisk Institut. Han har skrevet flere "stater".

I 1907 fik han udgivet" Dødsfald i Danmark 1761-90 : Samlede efter »Adresseavisen«". Den skal ses som et supplement til hans ugivelse fra 1901-05: "100 Aars Dødsfald 1791-1890".

Bogen afsluttes med:

Nærværende Samling af Dødsfald er udelukkende taget fra »Adresseavisen«, der i sine første 30 Aar indeholdt daglige Fortegnelser over Dødsfald af Danske, formentlig uddragne af Københavns Skifteprotokoller og af Provinsaviser. Fra ca. 1790 ophøre disse Fortegnelser, idet Slægtens offentlige Meddelelser om Dødsfald fra den Tid af blive mere og mere almindelige. Medens der i »100 Aars Dødsfald« stedse findes Henvisninger til Kilden, er dette ikke Tilfældet i den her foreliggende Samling, dels fordi Adresseavisen er eneste Kilde, dels fordi Meddelelserne i nævnte Avis ikke give Oplysninger udover det her i Bogen meddelte, hvorimod det ofte kan have sin Interesse at opsøge selve Familieannoncerne.

 

            København, April 1907.

                                                                                                                     V. Richter.

Der er ikke ophavsret til titlen, der kan downloades via dette link.