Den fulde titel er: "Seks Breve fra Komponisten C. E. F. Weyse til Byfogedfuldmægtig, Cand. jur. J. J. Buntzen fra Aarene 1830-32".

Artiklen er i 1917 optaget i Personalhistorisk Tidsskrift. Det Kongelige Bibliotek har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.