Den fulde titel er: "Justinarius i den islandske Landsoverret, Konferensraad, Dr. juris Magnus Stepensens Dagbog, ført i København i Vinteren 1825-26".

Artiklen er i 1924 optaget i Personalhistorisk Tidsskrift. Det Kongelige Bibliotek har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.