Den fulde titel er: "Breve fra Kong Christian den Ottende til Amtmand, Lensgreve Sigismund Ludvig Schulin".

Artiklen er i 1931 optaget i Personalhistorisk Tidsskrift. Det Kongelige Bibliotek har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.