Titlens fulde ordlyd: "Brevvexling mellem Ægteparret Pram og Oluf Christian Olufsen under dennes Udenlandsrejse 1795-96".

Artiklen er i flere dele i 1905-07 optaget i Personalhistorsk Tidsskrift. Det Kongelige Bibliotek har scannet artiklen søgbare PDF-filer, der kan downloades via dette disse links:

1. del

2. del

3. del

4. del

5. del