Peter Oluf Brøndsted (1780-1842) kom til verden i Fruering sogn ved Skanderborg som søn af sognepræsten. Allerede som 16-årig blev han student, og seks år senere tog han teologisk attestats. Herefter skiftede han til filologien og fik magistergraden i 1806. En lang studierejse førte ham til Grækenland med studier i Athen. Hjemme igen blev han udnævnt til professor i filologi ved Københavns Universitet. Efter nogle få år rejste han ud igen og blev den danske konges gesandt ved pavehoffet, men på grund af sine liberale holdninger blev han afskediget. I Paris fik han udgivet 2 bind af "Voyages et recherches dans la Grèce", der gjorde ham kendt i hele Europa.   

Julius Ferdinand Emil Clausen (1868-1951) var født i København som søn af en urtekræmmer. Han blev student fra Metropolitanskolen og tog skoleembedseksamen. I 43 år var han ansat ved Det kgl. Bibliotek. Ved siden af embedsgerningen var han en meget flittig forfatter af især litterær- og personalhistoriske værker.

Peter Frederik Rist (1844-1926) kom til verden i København som søn af en kammerråd. Han deltog i 1864-krigen, hvor han blev såret under stormen på skanserne 18. april. Efter krigen forblev han i hæren, hvor karrienren kulminerede i 1894 med udnævnelsen til oberstløjtnant. Mest kendt er han som forfatter og var bl.a. sammen med Julius Clausen redaktør af bogserien "Memoirer og Breve", der udkom 1905-27 i 51 bind. 

I 1926 fik de udgivet bind nr. XLVII "Breve fra P. O. Brøndsted (1801-33)".  Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.