Jens Bircherod (1658-1708) kom til verden i Odense som søn af en professor ved byens gymnasium. Han blev student som 16-årig og valgte at studere teologi. Som 24-årig blev han viceprovst og senere provst på Regensen, og fra 1693 og til sin død var han biskop over Aalborg Stift. Allerede i ungdomsårene syslede han med sin fødebys historie, og han fortsatte med sine historiske og flere andre studier, der førte til mange videnskabelige udgivelser. Men mest kendt er han for sine 51 dagbøger - en fra hvert af sine leveår (bortset fra 4 bortkomne 1688-91). I disse dagbøger har han beskrevet mange små og store hændelser bl.a. fra fødebyen Odense. Dagbøgerne er dermed en værdifuld dokumentation om samtidens personer og tildragelser.

Christian Molbech (1783-1857) fik i 1846 udgivet en bog med sine afskrifter af Jens Bircherods dagbøger.

Gustav Ludvig Wad (1854-1929) skrev i 1883 en artikel til Personalhistorisk Tidsskrift om et mindre uddrag af de forsvundne dagbøger 1688-1691. Artiklen er udkommet som et særtryk.

Det Kongelige Bibliotek har scannet begge udgivelser til søgbare PDF-filer, der kan downloades ved disse links:

Molbechs uddrag (129 MB)

Wads uddrag (8 MB)

 

I 1894, 1895 og 1896 fik Carl S. Christiansen optaget artikler i Personalhistorisk Tidsskrift: "Udsigt over en del af brevstoffet i Jens Bircherods dagbøger". Artiklerne er scannet til søgbare PDF-filer, der kan downloades via disse links:

Breve til og fra professor Jacob Bircherod 1651-1692

Breve til og fra biskop Jens Bircherod 1683-1694

Breve til og fra biskop Jens Bircherod 1695-1699

Breve til og fra biskop Jens Bircherod 1699-1701

Breve til og fra biskop Jens Bircherod 1702-1708

 

I 1925-1930 fik H. Hjort-Nielsen optaget adskillige artikler i Personalhistorisk Tidsskrift: "Uddrag af Biskop Jens Bircherods Dagbøger 1658-1708". Artiklerne er scannet til søgbare PDF-filer, der kan downloades via disse links:

1658-1662

1663-1668

1669-1676

1677-1684

1685-1694

1695-1698

1699-1703