Den fulde titel er: "En præst og hans gøremål : Uddrag af Johan Jørgen Jensenius' dagbog for årene 1770 og 71".

Artiklen er trykt i "Fynske Årbøger" 1984. "Historisk Samfund for Fyn" har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.