Christen Mikkelsen Kold (1816-1870) var født i Thisted som søn af en skomagermester. Allerede som 16-årig virkede han som lærerafløser, og som 18-årig blev han optaget på Snedsted seminarium. Efter seminariet var han huslærer i forskellige hjem. Han havde mest lyst til at fortælle for børnene i stedet for at lade dem lære udenad. Derfor blev han nægtet ansættelse i den offentlige skole. Efter at have hørt Grundtvig prædike og fik kendskab til hans tanker om en folkehøjskole, etablerede han med Grundtvigs støtte en folkehøjskole i Ryslinge på Midtfyn. Skolen blev senere flyttet til Dalby ved Kerteminde, og fra 1862 havde den til huse i en nyopført skolebygning i Dalum ved Odense. Skolen bærer stadig Kolds navn. Hans og Grundtvigs tanker om skoler og opdragelse lever videre i de grundtvigkoldske friskoler. 

Hanne Engberg er født 1935 og dannet af højskolebevægelsen som elev, lærer og forstander. Hun har på Gyldendals Forlag fået udgivet flere bøger, bl.a. i 1979: "Rejsen til Smyrna : Christen Kolds Dagbog 1842-1847", som hun afslutter med: 

Christen Kold, der var en af banebryderne for de grundtvigske skoletanker, rejste i sine unge dage som huslærer hos præsten Ludvig Hass til Lilleasien, hvor Hass skulle virke som missionær. Det kom til et brud mellem dem, hvorefter Kold nedsatte sig som bogbindermester i Smyrna, indtil han i 1847 drog tilbage til Danmark, hvor hans livsgerning ventede ham.

Det er en fuldstændig udgave af hans dagbog fra rejsen, som nu udgives med indledning og noter og illustreret med Kolds egne tegninger.

På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.