Christen Mikkelsen Kold (1816-1870) var født i Thisted som søn af en skomagermester. Allerede som 16-årig virkede han som lærerafløser, og som 18-årig blev han optaget på Snedsted seminarium. Efter seminariet var han huslærer i forskellige hjem. Han havde mest lyst til at fortælle for børnene i stedet for at lade dem lære udenad. Derfor blev han nægtet ansættelse i den offentlige skole. Efter at have hørt Grundtvig prædike og fik kendskab til hans tanker om en folkehøjskole, etablerede han med Grundtvigs støtte en folkehøjskole i Ryslinge på Midtfyn. Skolen blev senere flyttet til Dalby ved Kerteminde, og fra 1862 havde den til huse i en nyopført skolebygning i Dalum ved Odense. Skolen bærer stadig Kolds navn. Hans og Grundtvigs tanker om skoler og opdragelse lever videre i de grundtvigkoldske friskoler. 

Harald Emil Larsenius Holm (1848-1903) kom til verden på Christianshavn som søn af en musiker. Efter studentereksamen levede han som privatlærer. Han var jævnlig gæst i Grundtvigs hjem, hvis kirkelige opfattelse han tidligt havde tilsluttet sig. I 1875 blev han cand. theol. og året efter valgt til Folketinget, hvor han sad indtil sin død. Han var meget interesseret i kirke- og skolespørgsmål. I 1882 fik han i Fyns Tidende optaget sine artikler om Kolds dagbog. Artiklerne udkom som bog.

Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.