Fra Wikipedia:

Karen Brahe (1657-1736) var en dansk adelsfrøken og bogsamler, der blev født på Næsbyholm ved Sorø.

I 1681 arvede hun et bibliotek fra sin morfars søster, Anne Gøye (1609–81), der var datter af Henrik Giøe af Skørringe og Turebygård. Biblioteket indeholdt omkring 1.000 trykte bøger og 100 manuskripter, og Brahe begyndte at udvide det.

Den 8. november 1716 grundlagde hun Odense Adelige Jomfrukloster, der var et kloster for ugifte adelskvinder (de nu er en del af Roskilde Kloster), der modtog en kongelig bekræftelse den 15. marts 1717. Hun donerede biblioteket til klostret, og det kendes derfor som Karen Brahes Bibliotek. Bøgerne skulle tilhøre klostret i al evighed, så de unge kvinder der kunne nyde godt af det, men hun åbnede også for, at andre kvinder kunne bruge det. 

Hendes største interesse var teologi, hvilket udgør omkring halvdelen af hende bøger. Hun havde også interesse for historie, primært Danmarks historie, og dette emne omfatter omtrent en fjerdedel af bøgerne. Den sidste fjerdedel indeholder mere praktiske bøger som lovsamlinger, medicinske bøger, værker om anatomi, kogebøger og tekstbøger. Der findes også litterære værker, som Anne Gøyes søster Anne Birgitte havde samlet. Blandt berømte bøger i biblioteket er balladesamlingen Karen Brahes Folio (E I,1) og Jens Billes visebog (E I,2) der er den næstældste samling af dansk poesi efter Hjertebogen; Leonora Christina Ulfeldts eneste manuskript Heltinders Pryd (C V,1); og en sjælden førsteudgave af Margrethe Lassons Den beklædte sandhed.

Biblioteket er det eneste private danske bibliotek fra 1600-tallet, som har overlevet stort set intakt. Det indeholder i dag omkring 3.400 trykte bøger og ca. indbundne 400 manuskripter samt yderligere omtrent 600 uindbundne håndskrevne dokumenter. 

Bogsamlingen har i perioden 1907-2010 været opbevaret under optimale forhold for bevaringsværdige klenodier hos Landsarkivet for Fyn (nu Rigsarkivet). Det er den Skeel-Juel-Braheske stiftelse, som ejer bogsamlingen og driver Roskilde Kloster nu. I 2010 gjorde stiftelsen krav på at få samlingen til Sjælland, og der blev indgået en aftale om, at bogsamlingen blev overført til det kommunale Roskilde Bibliotek. Man kan få adgang til samlingen ved kontakt til Roskilde Kloster.

Fra Wikipedia:

Anne Sofie Riising (1926-2017) var en dansk historiker og arkivar.

Hun blev nysprogligt student fra Sct. Knuds Gymnasium i Odense i 1943 og læste derefter historie. I 1950 erhvervede hun guldmedalje på afhandlingen The Fate of Henri Pirenne’s Theses on the Consequences of the Islamic Expansion, publiceret 1952. Året efter blev hun, som den første kvinde, mag.art. i historie ved Aarhus universitet. 

Allerede i studietiden var Anne Riising knyttet til Landsarkivet for Fyn som vikar og blev ansat her som arkivar i 1953. Den første, store opgave var udarbejdelsen af Katalog over Karen Brahes Bibliothek, trykt 1956. Af andre publikationer må nævnes Landsarkivet for Fyn og hjælpemidlerne til dets benyttelse, 1970, samt studier i 1700-tallets danske lokaladministration og middelalderlige kirkeforhold.

Som den første kvinde opnåede Anne Riising en chefstilling i det danske arkivvæsen, idet hun bestred posten som landsarkivar fra 1972 til 1985, hvor hun blev pensioneret.

På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.