Otto Krag til Voldbjerg (1611-1666) var en dansk lensmand og rigsråd.

Gerhard Leslie Grove (1855-1911) var født i København som søn af en kaptajnløjtnant. Han blev student som 18-årig og cand. jur. som 27-årig. Det førte ham til en stilling som arkivsekretær i Rigsarkivet. I en periode var han redaktør af Personalhistorisk Tidsskrift og udgav samtidig en stort antal personal- og lokalhistoriske værker.

Knud Christian Rockstroh (1860-1942) kom til verden i Nykøbing M. som søn af en skorstensfejer. Han kom i boghandlerlære, men efter rekruttiden blev han udtaget til officerselev og fortsatte den militære vej. Han kom ind på militærhistoriske studier og udfoldede et omfattende forfatterskab med emner fra 1600-1900-årene.

Artiklen er i 1909 optaget i Danske Magazin. Jeg har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.